تبلیغات
سلام... من نمیتونم ایام زهرماری مدرسه به وبم بیام و هزاران فحش دنیا از ....گرفته تا.....بر مدرسه میفرستم همچنین مادر من نیز کلا نت رو برام ممنوع نموده کلا اینبار حالمو گرفت راستی شاید عید بیام شایدم نچ در هر صورت فعال نمیباشم البته فعلا و کلا دیگه باید خدافظی کنم یه یادی هم از بالا شهریای تهرون بکنیم:مرسیییییییییییییییییییییییییییی،اااااااااااهههههههههههههه