تبلیغات
سلام... من نمیتونم ایام زهرماری مدرسه به وبم بیام اما تو نت هستم و به وبلاگتون نظر میدم و هزاران فحش دنیا از ....گرفته تا.....بر مدرسه میفرستم راستی یادتون باشه نظر میدما!!!تایید نکنین ناراحت میشم به وبلاگتونم میام مگه میشه من دست از سر کچل شما پونی فنا و اوتاکو ها بردارم؟؟؟ مگه میشه؟؟؟؟ به عبارتی برای یاد کردن بچه بالایی های شهر:مرسیییییییییییییییییییییییییییی،اااااااااااهههههههههههههه